Protokoll

Fra IT2
Hopp til: navigasjon, søk

PCene i nettverket må bruke de samme nettverksprotokollene for å kunne kommunisere, altså de må snakke samme språk ellers blir det krøll. Det finnes mange ulike protokoller for datakommunikasjon. De er delt opp i stakker pga de er ment til forskjellig bruk. Et nettverk kan operere med flere protokoller for kommunikasjon. Noen protokoller ble utviklet før større nettverk var vanlige, mens andre kan være ustabile om de ikke brukes i riktig dimensjonerte nettverk. I dag er det bare en protokoll som gjelder, TCP/IP. Men vi har også to andre som er kjente, NetBEUI (beregnet på små lokalnett med Microsoft) og IPX/SPX (for Novell-nettverk).


Andre protokoller, uavhengig

 • ARP - Address Resolution Protocol - del av TCP
 • DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - del av TCP
 • FTP - File Transfer Protocol
 • HTTP - HyperText Transfer Protocol
 • NNTP - Network News Transfer Protocol
 • OSPF - Open Shortest Path First - del av TCP
 • PPP - Point-to-Point Protocol - del av Modemtjeneste
 • SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - del av TCP
 • SNMP - Simple Network Management Protocol - del av TCP
 • UDP - User Datagram Protocol - del av TCP
 • VNC - Virtual Network Computing - del av fjernstyring med grafisk grensesnitt
 • WAP - Wireless Application Protocol - del av mobiltelefoni