Produktaktivering

Fra IT2
Hopp til: navigasjon, søk

Ble innført for å vanskeliggjøre/forhindre piratkopiering.

Informasjonen som blir overført til Microsoft fra den første produktaktiveringen for xp:

 • Landet Windows har blitt installert i (f.eks. Norge)
 • Serienummer brukt til å installere Windows XP
 • Skjermadapter-navn
 • SCSI-adapter-navn
 • IDE-adapter-navn
 • Nettverksadapterets MAC-adresse
 • RAM-mengde (f.eks. 64MB, 128MB)
 • Prosessortype
 • Prosessorens serienummer (hvis mulig)
 • Harddisktype
 • Harddiskens serienummer
 • CD-ROM/CD-RW/DVD-ROM/DVD-RW-identifikasjon

Piratkopiering

Ifølge en undersøkelse i regi av Business Software Alliance og Software and Information Industry Association, tapte bransjen mer enn 12 milliarder dollar – over 100 milliarder kroner – som følge av piratkopiering i 2001. Det var også dette året Microsoft begynte med produktaktivering for sine produkter.

Piratkopiering av programvare dreier seg om ulovlig kopiering, reproduksjon, bruk av eller produksjon av programvareprodukter. Overtredelse av lisensavtalen, en vanlig form for piratkopiering, skjer i det en person låner bort en kopi av programvaren til en venn eller kollega og denne installerer programmet på sin PC, i stedet for å kjøpe det selv.

Målet med aktiveringssystemet er å redusere den type piratvirksomhet som kalles "tilfeldig kopiering" eller "softlifting". Tilfeldig kopiering er en form for piratvirksomhet hvor brukere deler programvare seg imellom, og på den måten kommer i konflikt med lisensavtalen (EULA). Som et eksempel kan det nevnes at Windows XP i all hovedsak er lisensiert for en bestemt PC, og uten tilleggslisens kan den ikke installeres på en annen maskin. Dersom man kjøper en lisens på Windows XP, og installerer programmet på to maskiner, er man aktivt deltakende i det Microsoft kaller "tilfeldig kopiering".