Pålitelig og upålitelig datakommunikasjon

Fra IT2
Hopp til: navigasjon, søk

Når en avsender sender data til en mottaker er det ikke sikkert at alle pakkene kommer frem. Pakker kan gå tapt eller de kan komme frem i en annen rekkefølge enn de ble sendt. Selv om hver pakke som kommer frem til mottaker, ikke har bitfeil, kan likevel dataoverføringen sett under ett være mislykket.

  • Pålitelig kommunikasjon: Data som kommer frem er korrekte og i rett rekkefølge. Forutsetter tilbakemelding.
  • Upålitelig kommunikasjon: Det kan oppstå feil i overføringen.

Pålitelig kommunikasjon betyr at data som kommer frem er korrekte og i rett rekkefølge, men man får en transparent forbindelse, hvor det som blir sendt fra den ene enden er likt det som blir tatt i mot på andre siden. Dette er ikke en sikker overføring, som krever former for kryptering i tillegg. Pålitelig datakommunikasjon betyr heller ikke at man har garantier for ytelsen.

Upålitelig kommunikasjon er et varsel fra protokollen selv om at det kan oppstå feil i overføringen og det vil ikke bli gjort tiltak for å rette opp disse.Det blir opp til brukeren å vurdere om dettte er tilstrekkelig eller om det må benyttes kontrolltiltak høyere opp i systemet.

For å oppnå pålitelig datakommunikasjonkreves kvittering. Det er en tilbakemelding på at alle data er mottatt. Dermed får avsenderen vite hvordan overføringen gikk. Om alle data er ok eller om noe skal sendes på nytt. For å kunne få kvittering på sendte data forutsettes det at man har det som kalles forbindelsesorientert kommunikasjon, og at de to partene holder oversikt over hva som er sendt og kvittert for.

Det finnes mange måter å sende data på, og spørsmålet er hvor mye data man bør sende før det kommer en kvittering tilbake. En metode er å sende alle pakkene og håpe på en OK-kvitterig tilbake eller man kan sende én og én pakke. Den siste er veldig tidkrevende og utnytter ikke linjkapasiteten. Den beste løsningen er å bruke en metode som heter glidende vindu.