MPLS

Fra IT2
Hopp til: navigasjon, søk

Multiprotocol Label Switching (MPLS) er en pakkesvitsjet dataoverføringstjeneste som hører hjemme mellom lag 2 og lag 3 i OSI-modellen. Denne tjenesten kan overføre data for både linjesvitsjede og pakkesvitsjede klienter. MPLS støtter ulike tjenestemodeller og tilbyr garantert tjenestekvalitet(QoS) siden den kan prioritere trafikken. Dette betyr at den er egnet til å overføre tidskritisk datatrafikk. MPLS er derfor egnet til å overføre de fleste typer trafikk, telefonsignaler, IP-pakker og Ethernet-rammer. Siden IP-protokollen i utgangspunktet ikke tilbyr noen for for garantier, må dette bygges inn i transporttjenesten, som i dette tilfellet er MPLS.

MPLS.jpg [1]

I et MPLS-nett bruker vi ikke lenger en tabell over IP-adresser for å styre svitsjingen. Vi bruker en stabel av merkelapper som styrer svitsjingen og holder orden på de ulike virtuelle kanalene i nettverket. Pakker fra for eksempel lag 3(IP-pakker) pakkes inn i en MPLS-pakke, og det legges til en merkelapp. I en MPLS-pakke kan man ha en eller en hel stabel med merkelapper etter som pakken transporteres gjennom nettverket. Det er informasjonen i disse merkelappene som avgjør på hvilken virtuell kanal trafikken skal overføres. De ulike virtuelle kanalene settes opp av nettverksoperatøren på samme måte som for Frame Relay og ATM. For å administrere de ulike virtuelle kanalene brukes i dag protokollen Constraint-based Routing Label Distribution Protocol(CR-LDP).

Header
Header på en MPLS-pakke.

En merkelapp i tilknything til MPLS består av fire felter:

- En 20 bits merkelappverdi (identifikator)

- et 3 bits felt reservert for fremtidig bruk

- et 1 bits felt som forteller om dette er den siste merkelappen i stabelen

- et 8 bits TTL-felt som telles ned for hver ruter.

Merkelapper

For en stabel av merkelapper har vi tre ulike operasjoner som endrer innholdet i stabelen:

- Push - legger til en ny merkelapp på toppen av stabelen.

- Pop - fjerner den øverste merkelappen fra stabelen.

- Swap - bytter ut den øverste merkelappen i stabelen med en annen merkelapp.


Hvorfor ble MPLS opprettet?

Til tross for en rekke ulike forenklinger i telenettet og at vi fikk både Frame Relay-nett og ATM-nett, ble det fremdeles arbeidet med å utvikle nye løsninger. Nettleverandørene var på jakt etter enklere protokoller som kunne tilby garantert tjenestekvalitet(QoS) og stadig større hastigheter. I tillegg ønsket de ett felles nettverk for alle typer trafikk. Selv om vi allerede flyttet mye av funksjonaliteten ut til endepunktene ved Frame Relay og svitsjet små celler veldig raskt i ATM, var det fremdels mulig å oppnå større hastigheter i kjernenettet.

Korte fakta

- bruker egne merkelapper istedenfor IP-adresser

- kan svitsje pakkene i maskinvaren

- tilbyr garantert tjenestekvalitet