Katalogtjeneste

Fra IT2
Hopp til: navigasjon, søk

En katalogtjeneste (directory service) er en software som holder styr på ressurser. Når nettverk blir store, blir det mange ressurser man må holde styr på. En katalogtjeneste har som funksjon å holde oversikt over nettverkets ressurser, og å gjøre dem tilgjengelig til brukerne og applikasjonene som skal ha tilgang til dem.

Katalogtjenesten er en database med oversikt over alle ressursene hos et nettverk, og kalles ressursdatabase.

Det finnes to internasjonale standarder for katalogtjenester, X.500 og LDAP. X.500 er standardisert av ITU, LDAP er en forenklet versjon av X.500

Implementering av katalogtjenester

Katalogtjenester var en del av et OSI initiativ for å alle i industrien til å bli enige om en nettverkstandard for å kunne tilby samspillevne mellom ulike leverandører på et nettverk. På 1980-tallet kom ITU og ISO med et sett standarder, X.500, for katalogtjenester.

Det har vært flere ulike former for implementering av katalogtjenester. System før X.500 inkluderer:

  • DNS
  • NIS
  • NT Domain: Utviklet av Microsoft for å tilby katalogtjenester for Windows-maskiner før Active Directory ble sluppet.

X.500

LDAP

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) er en katalogtjeneste som er basert på X.500.


LDAP/X.500-baserte implementeringer:

eDirectory

eDirectory er Novell sin katalogtjeneste for Novell nettverk. eDirectory kom sammen med NetWare4 (men da under navnet NDS, som står for Novel Directory Service). eDirectory bygger på X.500.

Active Directory

Active directory er Microsoft sin katalogtjeneste, den bygger på standarden X.500. AD følger med Windows Server 2003 og Windows Server 2008 (under navnet Active Directory Domain Services).