IP-adresser

Fra IT2
Hopp til: navigasjon, søk

En IP-adresse er et adresseområde for datanettverk. Det mest kjente datanettverket basert på TCP/IP-teknologi er Internett. En IP-adresse er en unik nettverksadresse som tildeles en enhet, for eksempele en skriver eller en PC, i et nettverk. To enheter i et nettverk kan ikke ha samme adresse.


IP versjoner

Internettprotokollen har to hovedversjoner i bruk. Hver versjon har sine egne definisjoner av en IP-adresse. På grunn av sin utbredelse, betyr «IP-adresse» som regel de som er definert i IPv4.


IP versjon 4

IPv4 bruker 32-bits (4 byte) adresser, som begrenser adresseområdet til 4 294 967 296 (232) mulige unike adresser. Av disse er mange reservert for spesiell bruk, slikt som private nettverk (~18 millioner adresser) eller multicast adresser (~1 million adresser), noe som spiser av antallet tilgjengelige adresser for bruk på Internett. Ettersom antallet ledige adresser blir mindre og mindre ser det ut til at IP-adresseområdet vil bli brukt opp innen kort tid. Denne utfordringen har hjulpet til med overgangen til IPv6, som er nå er i en tidlig implementasjonsfase og er det eneste gode alternativet til å erstatte IPv4.

Adressen skrives vanligvis i fire grupper på 8 bits hver. Hver gruppe er konvertert til desimaltall (mellom 0 og 255) og skrives med punktum imellom. Eksempelvis er adressen 127.0.0.1 reservert for den lokale verten.


IP versjon 5

Det som kan anses som IPv5 eksisterte kun som en eksperimentell sanntids streamingprotokoll (ikke IP) med navnet ST2 og er beskrevet i RFC 1819. I tråd med standard UNIX utgivelsesprotkoll, så er alle oddetallsversjoner ansett som eksperimentelle og denne versjonen var aldri ment for implementasjon og ble derfor forlatt. RSVP har erstattet denne protokollen til en viss grad.


IP versjon 6

Hovedgrunnen til at det ble utviklet en ny standard til erstatning for IPv4, var behovet for å håndtere mangelen på IP-adresser. Til tross for at man endret andresserings-systemet fra klassebasert adressering til CIDR, gikk det ikke så mange år før man igjen manglet IP-adresser. Samtidig ble flere mangler ved IPv4 utbedret.

Hovedendringene fra IPv4 er som følger:

større adresserom - utvidet fra 32 til 128 bit

forenkling av ip-pakkeheader og innføring av fast størrelse på pakkehodet

bedre støtte for tidskritiske applikasjoner og sanntidsapplikasjoner

nye utvidelser for konfidensialitet, integritet og autentisering(kryptering)

I teorien er mer enn 3 403 × 1038 unike hostadresser. Det eksakte antallet er 340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456.