IP-adresse

Fra IT2
Hopp til: navigasjon, søk

En IP-adresse er et adresseområde for datanettverk. Det mest kjente datanettverket basert på TCP/IP-teknologi er Internett. En IP-adresse er en unik nettverksadresse som tildeles en enhet, f.eks. en skriver eller en PC, i et nettverk. To enheter i et nettverk kan ikke ha samme adresse.

IP versjoner

Internettprotokollen har to hovedversjoner i bruk. Hver versjon har sine egne definisjoner av en IP-adresse. På grunn av sin utbredelse, betyr «IP-adresse» som regel de som er definert i IPv4.

IP versjon 4

IPv4 bruker 32-bits (4 byte) adresser, som begrenser adresseområdet til 4 294 967 296 (232) mulige unike adresser. Av disse er mange reservert for spesiell bruk, slikt som private nettverk (~18 millioner adresser) eller multicast adresser (~1 million adresser), noe som spiser av antallet tilgjengelige adresser for bruk på Internett. Ettersom antallet ledige adresser blir mindre og mindre ser det ut til at IP-adresseområdet vil bli brukt opp innen kort tid. Denne utfordringen har hjulpet til med overgangen til IPv6, som er nå er i en tidlig implementasjonsfase og er det eneste gode alternativet til å erstatte IPv4.

Adressen skrives vanligvis i fire grupper på 8 bits hver. Hver gruppe er konvertert til desimaltall (mellom 0 og 255) og skrives med punktum imellom. Eksempelvis er adressen 127.0.0.1 reservert for den lokale verten. Man kan også skrive hele adressen som ett desimaltall, i dette eksempelet blir tallet 2130706433.

IP versjon 5

Det som kan anses som IPv5 eksisterte kun som en eksperimentell sanntids streamingprotokoll (ikke IP) med navnet ST2 og er beskrevet i RFC 1819. I tråd med standard UNIX utgivelsesprotkoll, så er alle oddetallsversjoner ansett som eksperimentelle og denne versjonen var aldri ment for implementasjon og ble derfor forlatt. RSVP har erstattet denne protokollen til en viss grad.

IP versjon 6

I den nye (men ikke vidt utbredte) standardprotokollen for Internett, IPv6, er adressene 128 bits lange, noe som selv med en generøs tildeling av nettblokker, skal mer enn holde for den overskuelige framtiden. I teorien er den eksakt 2128, eller mer enn 3 403 × 1038 unike hostadresser. Det eksakte antallet er 340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456. Dette enorme adressområdet vil bli lite brukt, noe som gjør det mulig å legge inn mer rutinginformasjon i selve adressene.

IPv6 blir mer og mer vanlig (hvert fall for norske kunder). For å se om du har støtte for IPv6 kan du gå til ipv6.google.com.

IP versjon 6 private adresser

På lik linje med private eller interne nettverk i IPv4 (for eksempel 192.168.0.1 - 192.168.0.254 området), finnes det adresseblokker i IPv6 som er satt av for private adresser. Adresser som begynner med FE:80 til FE:FF (eller «1111 1110 1» som de første ni bitene) er for bruk i private nettverk og skal ikke rutes ut på Internett.