IETF

Fra IT2
Hopp til: navigasjon, søk

The Internet Engineering Task Force (IETF) jobber med og utvikle standarder for Internett. De samarbeider tett med W3C, ISO og IEC]. IETF har ingen formel medlems ordning og det er ingen krav for og delta. Organisasjonen får midler gjennom sponsing fra blant annet VeriSign og NSA. IEFT har vært en pådriver for at utviklingen av internett har hatt et så høyttempo som den har. Matrielle som bli utgitt er fritt tilgjengelig for alle gjennom RFC-er.

Organisering og arbeidsform

Standardiseringsprosess

IETF er organisert i mange arbeidsgrupper og diskusjonsgrupper som jobber med forskjellige fokusområder. Arbeidsformen er som en stor dugnad for utviklingen av kommunikasjonen på Internett.

Arbeidsgruppene er delt i åtte arbeidsområder som per idag omfatter applikasjoner, generelt, Internett, drift og styring, sanntids-applikasjoner og infrastruktur, ruting, sikkerhet og transport. Hvert område er under oppsyn av en områdeleder (AD). Områdeleder har ansvaret for å utnevne ledere for arbeidgrupper. Områdeledere og IETF's leder utgjør sammen Internet Engineering Steering Group (IESG), som har overordnet ansvar for IETF's operasjoner.

Arbeidsgruppene er åpne for de som har lyst til å delta, og for å delta begynner man bare å arbeide aktivt i en eller flere arbeidsgrupper og ber om å bli lagt til de riktige mailinglistene. Arbeidsgruppene opprettes av IESG. Gruppens oppgaver beskrives i gruppens charter. Når en gruppe har gjort ferdig sitt arbeid blir den normalt sett oppløst, men i spesielle tilfeller kan gruppens charter bli oppdatert slik at gruppen får nye passende oppgaver. Når avgjørelser taes, er det konsensusen i mailinglisten som har endelig autoritet.

Historie

Det første møtet ble holdt 16. Januar 1986 og besto av 21 forskere med støtte fra amerikanske myndigheter. I begynnelsen ble det holdt møter fire ganger pr år, men fra 1991 ble dette endret til tre møter i året.

De første møtene hadde ikke det store oppmøtet, men etter 1991 ble IEFT en selvstendig organisasjon og ikke en gruppe for og av den amerikanske staten.

Se også

W3C

IEEE

ITU

StarTroopers

Kilder

Wikipedia [1]

Hjemmesiden til IETF [2]

Læreboken Innføring i datakommunikasjon side 30-31. Skrevet av Øyvind Hallsteinsen, Bjørn Klefstad og Olav Skundberg