Hub

Fra IT2
Hopp til: navigasjon, søk

HUB er en nettverkskomponent som styrer datatrafikken mellom datamaskinene i nettverket, slik at de kan kommunisere med hverandre.


HUBen er veldig lik en Switch. Det som er forskjellen er at HUBen ikke kan indentifisere kilden eller målet for informasjonen den mottar, så den sender informasjonen til alle datamaskinene som er koblet til nettverket - også til datamaskinen som sendte informasjonen.


HUBer kan sende eller motta informasjon, men den kan ikke gjøre begge deler samtidig. Dette gjør at HUBer er tregere en Switcher, men de er rimeligere i pris. Til tross for at de er billigere en switcher, blir de mindre og mindre brukt.

HUBer finnes i flere forskjellige størrelser og variabler, avhengig av behov. En vanlig HUB har mellom 4 og 24 porter, og opererer med 10/100 Mbps hastighet.


Hub.gif

Intelligente huber

En standard hub er svært lite intelligent. Den får inn et signal på en port og setter signalet øyeblikkelig ut på alle de andre portene. En intelligent hub har flere tilleggsfunksjoner, og grenser mot broens oppgaver. De kan koble sammen kabler av forskjellig type, og i noen tilfeller kan de også koble sammen nettverk av forskjellig type (f.eks. Ethernet og Token Ring).

Intelligente huber kalles også konfigurerbare huber. Det betyr at en kan konfigurere portene på huben til å gjøre forskjellige oppgaver gjennom et programvaregrensesnitt for administrasjon. Eksempler på driftsoppgaver kan være at en kan følge med trafikken for å se hva slags trafikk som passerer eller hvor mange pakker som passerer. En kan også slå på eller av porter med dette grensesnittet. Hva som er mulig å gjøre vil være forskjellig fra leverandør til leverandør.

Sammenkobling av huber

Det er også mulig å koble sammen "vanlige" (standalone) huber. Dette kan gjøres ved at det finnes en koaksialutgang på hver hub slik at en får en busslinje som går mellom hubene. Alternativt kan en bruke trådparkabler for å kaskadekoble hubene. På noen huber finnes det egne utganger for tilkobling til andre huber, mens andre huber har en eller flere porter som kan fungere som begge deler. Dersom det ikke finnes noen mulighet for kaskadekobling må en bruke en "vridd" trådparkabel (crossover).