Fysisk sikkerhet

Fra IT2
Hopp til: navigasjon, søk

Her blir det nevnt tre viktige deler ved fysisk sikkerhet:


Begrense tilgang til utstyret

Logisk sikkerhet hjelper lite om eventuelle uvedkommende skulle lett kunne ta seg inn hvor sensitivt utstyr står og ta med seg noe av dette. Det som er viktig her er å fysisk sikre at dette ikke skjer. Tyverialarmer og vektere er gode tiltak for å hindre at ting blir tatt. Et annet punkt som er viktig også er at slikt utstyr bør skjermes fra vanlige ansatte og bør være låst inne slik at bare de som har noe på et slikt maskinrom har tilgang.


Vedlikehold av utstyret

Med tanke på vedlikehold så er det mest god kjøling som er tanken her. I et rom med mange tjenermaskiner blir det fort varmt og for å unngå overoppheting av maskinene er det viktig med god kjøling. En bør også tenke på hvor slike tjenermaskiner burde plasseres da de helst ikke skal være i rom hvor det er mye støv eller hvor fukt kan bli et problem. Det er altså bra med et kjøling rom fremfor et varmere rom, men en bør unngå kjellerlokaler og murgulv med tanke på støv, fuktighet og eventuellt vannlekasjer.


Avbruddsfri strømforsyning

Avbruddsfri strømforsyning, også kalt UPS, kan sees på som et av de viktigste momentene i forbindelse med fysisk sikkerhet. Strømbrudd er noe som skjer rett som det er, og det er svært viktig at en tjenermaskin ikke går ned hver gang korte strømbrudd forekommer. Tjenermaskiner burde ha så avanserte UPSer at de kan kjøre en stund uten strøm for å ha tid til å ta ned en tjenermaskin kontrollert.