Filtjenester

Fra IT2
Hopp til: navigasjon, søk

Filtjenester er en av de vanligste og viktigste jobbene til en tjener. Oppgavene til som omfattes av begrepet filtjenester er ofte mye mer omfattende en det vi vanligvis tenker når vi hører begrepet. Blant tjenestene som blir gitt er blant annet utskrift, formidling av filer og applikasjoner som startes over nettverk er noen eksempler. Ut i fra dette kan vi si at filtjenester er nesten alle former for formidling av filer i et nettverk. FTP er et typisk eksempel på en filtjeneste som finnes hos mange tjenere.

Samba Server(Filtjener software)

Filtjener

Filtjener er det mange forbinder med filtjenester. Den deler ut filer over et nettverk ved hjelp av forskjellige protokoller. HTTP og FTP er to protokoller som er mange filtjener bruker, men da ofte i sammenheng med internett. I et LAN er det SMB/CIFS/NFS som gjerne brukes for kommunikasjon med filtjeneren. En filtjener kan begrense områder på harddisker til enkelte bruker slik at det kreves en form for autentisering for å få tilgang til filene.

Disktjener

Ikke så vanlig lenger som det var før siden en filtjener er mer fleksibel og tillater deling av filer noe en disktjener ikke gjør. En disktjener tildeler kun en deler ut en disk som igjen kan deles inn i områder som den enkelte bruker kan få tilgang til gjennom autentisering. En ulempe med denne løsningen er at om brukere skal åpne et program gjennom tjeneren må alle de brukerne som vil åpne programmet ha en egen kopi av programmet i sitt diskområde.

Applikasjonstjener

Er ofte tyngere tjenere som jobber med tungt arbeid og er tilstede for å avlaste klientmaskiner. Et eksempel på behov for en slik tjeneste er meteorologiske data som er veldig omfattende og krever veldig mye for å utføre beregninger. Om en klientmaskin skulle gjort jobben ville den maskinen blitt låst i lengre periode slik at en eventuel ansatt måtte sitte og tvinne tomler i stede for å gjøre en produktiv jobb.