Filadministrasjon

Fra IT2
Hopp til: navigasjon, søk

Filer representerer lagringsenheten til datamaskinen, og slik sett er filene en abstraksjon av harddisken, eller en annen fysisk lagringsenhet. Filen er en navngitt lagringsenhet som brukere og programmer kan lagre dataene sine på. Filer kan opprettes, kopieres, slettes, navngis, sette tilgangrettigheter på og så videre. Man kan også skrive data til en vil, og lese data fra en fil.

Fil-abstraksjonen her vist seg så nyttig at den benyttes generelt mot alle enheter der data leses og skrives. I Linux for eksempel er alle i/o-enheter, som for eksempel tastatur, mus, cd-rom, skriver og så videre, representer av filer på /dev-katalogen. Det er faktisk bare å sende data til den aktuelle utstyrsfilen, så havner dataene automatisk på det aktuelle utstyret. /dev-katalogen viser veg til de aktuelle utstyrsdriverne.

Filadministrasjon må også kunne håndtere distribuerte filsystemer der filene like gjerne kan ligge lagret på en lokal maskin som på en fjern maskin, når disse maskinene er sammenkoblet i et nettverk


  • Filnavn: Dette er et eksternt navn på filen beregnet på brukeren. Det består av en serie fritt valgte tegn som i utgangspunktet er tenkt å beskrive innholdet på filen. Brukeren opererer på filen via dette navnet. Det finnes også en intern identifikator for filen. I Linux kalles den for et inode-nummer.
  • Eier: Dette er brukeren som eier filen, og som har alle rettigheter til filen. Eierskap kan overføres til andre, og rettigheter til filen kan gis til andre personer.
  • Tilgangsrettigheter: Angir hvilke brukere som har tilgangsrettigheter til filen, og hva slags rettigheter det er snakk om. i Linux er brukerne delt i tre kategorier: owner, group, others. Disse kan tildeles rettighetene read, write, og execute.
  • Størrelse: Størrelsen til filen i antall bytes.
  • Tidspunkt for opprettelse: Dato og klokkeslett da filen ble laget.
  • Tidspunkt for endring: Dato og klokkeslett for siste endring.
  • Tidspunkt for siste aksess: Dato og klokkeslett siste gang noen brukte filen.
  • Referanser: antall referanser til filen, dvs pekere/snarveier til denne filen fra andre filer i kataloghierakriet.
  • Datablokker: Pekere til datablokker på disken der innholdet til filen lagres.

I tillegg til disse dataene som lagres om filen på disken, opprettes det også en del administrative date om filen når den er i bruk, dvs når et program har åpnet filen og f.eks leser data fra den. Da må en f.eks ha plass til å lagre byte-pekeren.