Fiber

Fra IT2
Hopp til: navigasjon, søk
Fiber

Fiber er fremtidens løsning for informasjon, kommunikasjon og underholdning i hjemmet. Med bredbånd over fiber opplever du maksimal hastighet når du er på nett.

Fiberlinjer har svært høy kapasitet og kan overføre enorme mengder informasjon i langt høyere hastighet enn tradisjonelle bredbåndslinjer. Fiberlinjen har en kjerne av glass, og all data fraktes som lyssignaler. Fiber er fremtidens løsning for kommunikasjon, informasjon og underholdning i hjemmet.

I dag sendes bredbånd som regel gjennom kobberkabler ved hjelp av strøm. Fiber sender altså signaler ved hjelp av lys, har svært høy kapasitet og kan overføre enorme informasjonsmengder i mye større hastighet enn tradisjonelle TV- og bredbåndskabler. Dette er ikke bare en mye raskere løsning enn dagens alternativ, men også sikrere og mer stabilt. Fiberteknologi vil revolusjonere måten vi kommuniserer og mottar informasjon på.

Fiberkabler har egenskaper som gjør at de er egnet mer der hvor vanlige trådparkabler ikke er det. De er vanlige å bruke mellom etasjer og bygg. De er vanligvis brukt i nettverk til tele-/og nettleverandører, der hvor det er behov for lange kabelstrekk og høy overføringshastighet.

Det eksisterer utstyr idag som gjør det mulig å sende opptil 160 samtidige signaler over samme fiberkabel. Det betyr 160 ganger den originale kapasiteten i mediet, som er 10 gb/s, Det blir altså 1,6 Tb/s

Multimodusfiber

Denne typen overføring brukes til kommunikasjon over relativt korte strekk, og har en begrenset båndbredde. Multimodus vil si at kabelen er utformet slik at de ulike bølgelengdene, eller modusene, vil bevege seg til dels radikalt ulikt inni i fiberen. Det betyr at når vi sender en puls inn i kabelen, vil det i den andre enden komme en serie med pulser. Dette fordi lyset bruker ulik tid tid fordi det reflekteres i forskjellige baner inne i kabelen. Lys-signalet blir altså dempet inne i kabelen.

Singelmodusfiber

Eller monomodusfiber som det også heter, gjør at vi kan bruke mye lengre kabler enn ved bruk av multimodusfiber. Kablene kan godt strekkes over 100 km. Hastigheten hos denne typen fiber er også ekstremt høy. Det kalles singelmodusfiber fordi kjernen i denne fiberen er laget slik at man slipper modusdispersjonen vi får i multimodusfiber. Dette fører blant annet til at lyset som kommer hos mottakeren er svært lik det avsender faktisk sendte. Denne typen fiber er uansett en god del dyrere enn multimodusfiberen.

Fiber.jpg

Kilder

Datakommunikasjon 2. utg. Bjørn Klefstad m/flere