E-post

Fra IT2
Hopp til: navigasjon, søk

Siden opprinnelsen av Internett har e-post eksistert. E-post er som vi kjenner igjen et raskt og effektivt hjelpemiddel for kommunikasjon over Internett. E-post er forkortelse for elektronisk post, og er en elektronisk posttjeneste. Man kan sende både til enkeltpersoner eller lister av mottakere og ha elektroniske dokumenter, altså vedlegg. For å få sendt e-post trengs klientprogram, altså e-postleser, e-posttjenere og protokoller som styrer meldingene. Sendingsprotokollen eller pushprotokollen er SMTP. Protokollen som styrer lesing fra e-posttjener er POP3 og IMAP4, altså henteprotokollen eller pullprotokollen.


Format

Først ble e-post spesifisert i RFC 822 og siden ble det erstattet av RFC 2822. Dette er ikke protokoller, de sier ingenting om meldingsutvekslingen, men beskriver hvordan innholdet skal se ut. Man kan si at formatet er en mal med bruk av tegnsett og informasjonsfelter. Dette har problemer med dagens behov. Så i stede for å lage et nytt format, laget de heller en utvidelse. Dette fikk navnet MIME.


Klienter

  • Microsoft Outlook Express
  • Mozilla Thunderbird
  • Eudora
  • Evolution
  • Mail(Apple)
  • Lotus
  • Windows Mail

Dette er program som installeres på den enkelte PC og må konfigureres med brukernavn og passord mot navngitte e-posttjenere. Man kan også bruke webgrensesnitt, hvor Hotmail og Gmail er temmelig kjent. I dette tilfellet er det ferdig konfigurert hos tilbyder. Nettleser og http-protokollen som brukergrensesnitt for å få tilgang. Klientene er også utstyrt med funksjoner som hjelper brukeren, adresselister og filter mot søppelpost er et eksempel på dette.

E-posttjener

E-posttjeneren har to hovedoppgaver: Formidle e-post for klientene sine og administrere lokale postkasser. Hvis vi sier at lærerne er opprettet som brukere for HIST sin e-posttjener. Når en lærer sender e-post til en annen lærer, vil tjeneren se at den er adressert til en lokal bruker. Da blir sending lagt direkte i postkassen til vedkommende lærer, som kan lese den da klienten henter e-posten. Dersom avsenderen sender e-post til en kontakt sin postkasse hos en annen tjener, blir e-posten sendt til denne tjeneren i stede. Når e-posten blir lest, altså overført fra tjener til klient, kan fila slettes eller kopieres. Dette kommer an på hvilken protokoll som blir brukt. POP3 henter fila, IMAP4 kopierer fila.


Eksempel på sending av e-post

Si at du har en jobbsøknad som skal sendes på e-post og du sender den via din lokale datamaskin fra hjemmet, datamaskinen din vil da sende e-posten med smtp protokollen, som da ikke sjekker om mottaker er pålogget og bare sender av gårde. Denne protokollen brukes fra datamaskin til tjener og fra tjener til tjener, siden tjenermaskinen alltid skal være tilkoblet. Hvis den e-posten du sendte hadde vært til en i samme lokalnett ville den samme tjeneren sendt e-posten tilbake igjen ved hjelp av POP3 protokollen, men siden dette er en jobbsøknad og du sitter hjemme så sender tjeneren e-posten til en ny tjener som sender e-posten til sin destinasjon. Det brukes POP3 når det sendes e-post til en datamaskin fordi denne protokollen ser om bruker er pålogget og lagrer filen på tjenere for å sende den sener hvis den er avlogget. Dersom bruker er pålogget vil e-posten bli sendt.

E-post.jpg