Datanettverk

Fra IT2
Hopp til: navigasjon, søk

Et datanett, datanettverk eller bare nettverk er et system for kommunikasjon mellom to eller flere datamaskiner.

Medium:Internet_map.png

Definisjon

I tradisjonell forstand består et datanettverk av datamaskiner knyttet sammen ved hjelp av kabel eller ved hjelp av trådløs teknologi. I de senere år har teknologien gjort at det er kommet flere ting på markedet som kan knyttes opp til et nettverk i tillegg til tradisjonelle datamaskiner. Dette er alt fra nettverksskrivere og mobiltelefoner til toaletter og kjøleskap. Opprinnelig ble nettverk satt sammen innad i bedrifter, forskningsinstitusjoner og i det militæret. Tanken var at sammenkoblinger av datamaskiner skulle gjøre utvekslingen av forskningsdata og annen informasjon lettere. Etterhvert har bruken av datanettverk blitt mer og mer utbredt.


Typer nettverk

Datanettverk kan klassifiseres ut fra flere faktorer, som utstrekning, teknologi og bruksområde.

Fysisk utstrekning

Personlig datanettverk

Det er derfor blitt vanlig at maskiner knyttes sammen i mindre nettverk som har rekkevidde på et par meter. Denne typen nettverk kalles personlig datanettverk (Personal Area Network, PAN) og kobles vanligvis sammen ved hjelp av Bluetooth.

Lokalt datanettverk

For å koble sammen flere datamaskiner innenfor et begrenset geografisk område, som på et kontor eller hjemme, brukes et lokalt datanettverk (Local Area Network, LAN). Ethernet er den mest brukte typen lokalt datanettverk.

Bydatanettverk

Et bydatanettverk (MAN) er et datanettverk som kobler sammen mindre datanettverk i en by. De dekker typisk mellom 5 og 50 km diameter.

WAN

Hvis en bedrift, skole eller lignende har kontorer flere steder er det vanlig å koble disse lokale nettverkene sammen. Slike nettverk som spenner over store avstander heter Wide Area Network (WAN). Det mest kjente eksempelet på et slikt datanettverk er Internett. Terminalutstyrets samspill

Klient–tjener

Flerlagsarkitektur

Peer-to-peer

OSI-modellen

Man kan ikke snakke om datanettverk uten å ta opp OSI-modellen. Dette er på mange måter hjertet i informasjonsflyten som definerer hvordan datapakkene som sendes over et nettverk skal settes sammen eller bygges i den ene enden for så å pakkes opp igjen i motsatt rekkefølge hos mottageren.


Hvordan er nettverk satt sammen

Som tidligere nevnt består et nettverk av flere datamaskiner som er koblet sammen. I et kablet nettverk er maskinene er knyttet sammen ved hjelp av én eller flere kabler. Disse kablene kan enten koble datamaskinene direkte til hverandre eller til en hub. Alternativt kan man koble datamaskinene, eller grupper av datamaskiner, til en switch. Oppgaven til switcher er å dirigere trafikk mellom de forskjellige datamaskinene i et nettverk. For å koble sammen flere nettverk trenger man en router. Routere er den delen som binder sammen nettverk og sender datapakker til andre routere før de kommer frem til mottagernettverket og til slutt maskinen som skal ha informasjonen. Både routere og switcher bruker den tidligere nevnte IP-protokollen for å finne ut hvor datapakkene skal. I mange hjem finnes det routere og switcher som er innebygget i samme enhet. Disse kalles noe feilaktig kun for routere. Det er router-delen som kobler hjemmenettverket til Internett, mens det er switch-delen som kobler sammen maskiner i huset til et eget nettverk. Dette er gjort for å gjøre det enklere for vanlige hjemmebrukere å sette opp å bruke nettverk.