DNS

Fra IT2
Hopp til: navigasjon, søk

DNS (Domain Name System) er tjenesten som finner fram riktig IP-adresse for et gitt domenenavn. Skriver man inn google.no i nettleseren sin vil en forespørsel sendes til din lokale DNS-tjener, som igjen snakker med DNS-tjeneren som har ansvar for å holde oversikt over alle .no-domenenavn, før korrekt IP-adresse (216.239.59.104 i dette tilfellet) til slutt sendes tilbake til din maskin, slik at nettleseren kan opprette en tilkobling til denne adressen. På denne måten slipper man å huske lange kryptiske IP-adresser som 216.239.59.104 i tilfellet IPv4 eller 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344 i tilfellet IPv6

DNS fungerer rent praktisk som en distribuert relasjonsdatabase spredt utover mange maskiner, såkalte navnetjener-maskiner.

Nivåer av navnetjenere

Når brukeren av en datamaskin vil kommunisere med en annen datamaskin over et datanettverk ved å oppgi domenenavnet til den andre maskinen i applikasjonen han vil bruke, vil brukerens operativsystem be sin lokale navnetjener om å slå opp i en lokal tabell over bindinger mellom IP-adresser og domenenavn. Om datamaskinen brukeren ville kommunisere med ligger på det lokale nettverket, vil den lokale navnetjenere da kunne løse konverteringen på egenhånd.

Klarer ikke den lokale navnetjeneren å løse konverteringen, må forespørselen gå et nivå opp. Den lokale navnetjeneren vil da spørre andre navnetjenerne. Når informasjonen er funnet, sendes denne tilbake til den navnetjeneren som sendte forespørselen. Nå kan avsenderens lokale navnetjener endelig gi brukerens applikasjon den riktige IP-adressen og datakommunikasjonen kan begynne. Navnetjernerne lagrer informasjonen de har mottatt, slik at neste gang noen forespør om samme domenenavn vet den svaret.

Siden DNS-tjenere er såpass viktige i Internettets struktur, finnes det som regel reservetjenere som er duplikater av de primære navnetjenerne. Slik unngår man at nett-trafikk går i stå om en navnetjener ikke fungerer ordentlig.

Andre oppgaver

DNS-tjenere kan også svare på andre forespørsler enn adressekonvertering. Viktigst blant de andre tjenestene er Mail Exchange, en tjeneste som sørger for at e-post blir levert til riktig adresse. Dette gjøres ved at DNS-tjeneren har en liste med domenenavn til eletroniske postkontor, og om et av disse ikke fungerer vil e-posten sendes til neste på listen.

Host Information kan brukes til å be om informasjon om operativsystemet og prosessoren på DNS-tjeneren.

Canonical Name henviser fra ett domenenavn til et annet. Dette brukes typisk om man er interessert i å videreformidle henvendelser til et kort domenenavn over til et lengre domenenavn.