DHCP

Fra IT2
Hopp til: navigasjon, søk

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) brukes i datanettverk til å tildele IP-adresser og andre nettverksparametre til enheter koblet til. Dermed blir det enklere å flytte utstyr mellom nettverk, da man ikke er avhengig å manuelt sette opp IP-adresse med mer. Den deler da ut automatiske IP-adresser. DHCP gjør at du kan plugge inn nettverksledningen i datamaskinen og komme rett på nett, uten å taste inn noe som helst. Siden DHCP ble oppfunnet før nettverkssikkerhet ble viktig har ikke den grunnleggende DHCP protokollen noen sikkerhet. Historie

Historie

DHCP ble en standard protokoll i Oktober 1993 som definert i RFC 1531. DHCP fikk en oppdatering i 1997 kalt RFC 2131 som fortsatt er i bruk. Hvordan fungerer DHCP?


Hvordan fungerer DHCP?

DHCP er bygget opp i fire trinn, som er utgangspunktet for tildeling av IP informasjon. Disse er: DHCP Discovery, DHCP Offers, DHCP Request og DHCP Acknowledgement.

1. DHCP Discovery: Når en datamaskin er koblet til et DHCP aktivert nettverk, vil det sende ut en broadcast melding. Denne sendingen, kjent som DHCP Discover, vil bli sendt ut i håp om å finne DHCP server.


2. DHCP Offers: DHCP vil deretter motta en lease forespørsel fra klienten. Denne leieavtalen bestemmer hvor lenge klienten kan forvente å bruke IP informasjonen den vil få inn. En DHCP melding referert til som DHCP Offer sendes tilbake fra serveren til klienten. Denne meldingen inneholder leieavtalens varighet, IP -adresse, nettverksmaske, klientens MAC adresse og IP adressen til DHCP serveren som utstedte meldingen.


3. DCHP Requests: Ved en vellykket transaksjon av informasjon, må klienten fortelle DHCP serveren om informasjonen som ble sendt er mottatt og akseptert. En broadcast er også igangsatt fra DHCP serveren, dette vil fortelle andre mulige DHCP -servere at det ikke skal utstede IP -informasjon til klienten, fordi klienten allerede har innhentet nødvendig informasjon. Dette vil bidra til å frigjøre IP adresser til andre datamaskiner, bare en leiekontrakt kan fåes per nettverksgrensesnitt (NIC enhet).


4. DHCP Acknowledgement: DHCP anerkjennelse er den siste fasen i informasjonsutveksling mellom serveren og klienten. I denne fasen, etter at serveren har henter DHCPREQUEST melding fra klienten, sender den tilbake en DHCP Acknowledge melding. Denne pakken med informasjon omfatter leieavtalens varighet, samt noe konfigurasjonsinformasjon klienten kan ha angitt. På dette punktet er prosessen fullført, og klientmaskinen vil konfigurere IP informasjonen.