Containerobjekter

Fra IT2
Hopp til: navigasjon, søk

Definisjonen på et containerobjekt er at objektet kan inneholde andre objekter. Både containerobjekter og bladobjekter. Containerobjekter kunne også bli kalt for grenobjekter, for de gir en logisk gruppeinndeling og det er mulig å dele inn etter en organisasjonsstruktur. En annen fordel med å bruke containerobjekter er muligheten det gir til enkel drift. Dersom en større gruppe skal ha spesielle rettigheter, kan man gi disse rettighetene til containerobjektene. Da vil alle objektene i containerobjektet få disse rettighetene.

Typer

  • Nasjonsobjektet (Country Objekt - C)
Dette brukes i svært liten grad og blir anbefalt av Novell at man ikke implementerer nasjonobjektet dersom det er spesielle grunner til dette. Årsaken til at Novell har implementert objektet er at eDirectory bygger på den internasjonale standarden for katalogtjenester, X.500.
  • Organisasjonsobjektet (Organization Objekt - O)
Dette objektet representerer organisasjonsnivået i treet (LKS). Det er bare mulig å ha bare ett nivå med organisasjonsobjekter i et eDirectory-tre, men det er mulig å ha mange O-objekter ved siden av hverandre (parallelle). Det må være minst ett O-objekt i et eDirectory-tre, og O-objektet må plasseres rett under rot-objektet.
  • Organisasjonsenhet (Organizational Unit - OU)
Dette ovjektet representerer avdelinger i treet og det er mulig å ha så mange nivåer som man ønsker. Når man skal bygge et stort eDirectory-tre gjøres dette med mange nivåer av OU-objekter og mange parallelle OU-objekter. Med OU-objekter kan en bygge en eDirectory-struktur som likner på virksomhetens egen organisasjonsstruktur.Stregt tatt må man ikke ha OU-objekter i et tre.