CRC

Fra IT2
Hopp til: navigasjon, søk

Cyclic redundancy check er en ikke-sikker hash-funksjon som oppdager utilsiktede feil på data. Brukes både i nettverk og på harddisker. CRC regner ut en kort, binærsekvens med fast lengde for hver datablokk og lager disse sammen. Når se denne blokken leses igjen seinere gjentas utregningen, og viss CRC ikke stemmer, inneholder blokken datafeil og tiltak kan bli satt i verk. Hvis ingen feil finnes, antas blokken å være feilfri. CRC ble først utviklet i 1961, og først benyttet i Ethernet i 1975.

Utregning

Det er mye kjappere å kontrollere at sjekksummene stemmer overens enn samtlige datablokker. Utregningen består av polynomdivisjon hvor kvotienten blir forkastet og resten blir resultatet. CRC-32-IEEE(32bit) anbefales brukt