Buss

Fra IT2
Hopp til: navigasjon, søk

En buss er et sett av ledninger på en datamaskins hovedkort. Busser brukes til å frakte data mellom datamaskinen forskjellige deler. Busser tilkobles enheter på ulike steder langs ledningene. Bussen er i seg selv passiv, og tar kun å overfører elektriske signaler.

Beskrivelse

Busser kan være parallelle, som frakter data parallelt på flere ledninger, eller seriell, som frakter data i bit-seriell form.

De fleste datamaskiner har både interne og eksterne busser. En intern buss kobler alle de interne komponentene til hovedkortet, en intern buss blir referert til lokalbuss, pga at de kobles til lokale enheter. En ekstern buss kobler eksterne enheter til hovedkortet.

Interne busser

Parallelle:

Serielle:

Eksterne busser

Parallelle:

Serielle: