Brukerprogrammer i Linux

Fra IT2
Hopp til: navigasjon, søk

Brukerprogrammer i Linux

På dette nivået er det vi finner brukeren og hans/hennes programmer. Her finner vi typiske programmer som tekstbehandling, regneark, bildeprogrammer, nettleser, programeditor etc. Men her finner vi også alle kommandoene i Linux, f.eks kommandoer som ls, ps, cp etc.

Et brukerprogram får tak i systemressurser, dvs interne datastrukturer i kjernen eller utstyrsenheter på to forskjellige måter. Det via:

  • Funksjoner i funksjonsbiblioteker som tilhører det aktuelle programmeringsspråket.
  • Direkte kall til operativsystemets systemkall

Funksjonskall via funkjsonsbibloteket vil i neste omgang gjøre systemkall direkte til kjernen, så til slutt endter begge metodene opp på samme sted, nemlig som systemkall. Kall via funksjonsbiblotek gir et mer høynivå og enklere grensesnitt mot systemressursene. I tillegg kan det være snakk om konvertering av formater, enkel bufring av data etc ved kall til bibloteksfunksjon i stede for direkte kall til systemkall.