Bladobjekt

Fra IT2
Hopp til: navigasjon, søk

Bladobjekt har en ganske enkel definisjon: Et bladobjekt er et objekt som ikke kan inneholde andre objekter. Derfor har det fått navnet blad. Et bladobjekt finnes alltid under et containerobjekt (enten under O- eller OU-objekter. Det finnes mange forskjellige typer bladobjekter, og de som er nevnt nedenfor er bare eksempler. Det finnes mange flere:

  • User
Brukerobjektet representerer en bruker som skal ha tilgang til nettverket og de privilegier denne skal ha. Brukerobjektet "admin" opprettes under installasjon av NetWare tjenermaskin.
  • Group
Et gruppeobjekt representerer en samling brukere som av en eller annen grunn skal behandles likt (for eksempel ved rettighetsadministrasjon. Brukerne som hører til en gruppe er definert inn i gruppas egenskaper som en verdi.
  • Alias
Et objekt som peker på et annet. En kan for eksempel plassere et objekt for utskriftskø et sted i nettverket, og plassere et aliasobjekt i nærheten av brukerobjektene som skal sende utskrifter til køen. På denne måten blir det enklere å nå objektet.
  • Print Queue
Utskriftskøer brukes til mellomlagring og administrasjon av utskrifter som venter på at det skal bli deres tur til skriveren.
  • Volume
Novell NOS deler disken inn i atskilte volum. Volumobjektet er knyttet til en tjenermaskin sominneholder disken som volumet er tilknyttet. Et (eller flere) objekt opprettes når en Novell filtjener installeres.
  • NetWare Server
Representerer en Novell tjenermaskin i netverket. Det kan være flere slike tjenestemaksiner i et eDirectory-tre. Det opprettes et NetWare server-objekt når tjenermaskinen installeres.