Bash-kommandoer

Fra IT2
Hopp til: navigasjon, søk

Her er en liten liste over noen kommandoer i Linux-skallet Bash:


Elementære kommandoer:

Få mer info om en kommando   	man <kommando> <kommando> --help	
Liste filer i en katalog	    ls	
Skifte katalog	        	cd <katalog> 	
Se hvilken katalog en er i   	pwd	
Oppretter/fjerner en katalog  	mkdir/rmdir <katalog> 	
Kopiere en fil  			cp 	
Slette en fil  			rm	
Lage en tom fil     		touch	
Flytte fil/endrer navn på fil  	mv	
Hvordan liste innholdet i en fil    cat / more / less	
Få opp informasjon om diskbruk  	df	
Sjekke hvor mye diskplass som er brukt	du -sh	
Sjekke hvor mye minne som er ledig	free	
Finne en spesifikk fil     	find / whereis <fil>	
Lage en snarvei til en fil		ln -s <faktisk_fil> <snarvei>	
Pakke inn/ut filer   		gzip/bunzip / tar


Bruker-relaterte kommandoer:

For å sjekke hvem du er 		whoami
Logge seg inn som root			su
Endre passord 				passwd
Informasjon om systemet	    	w
Finne ut noe om en bruker		finger 
Endre rettighetene til en fil		chmod
Endre eierskapet til en fil		chown
Legger til en bruker			useradd
Slette en bruker			userdel
Endre shell				chsh	


Noen enkle nettverkskommandoer:

Sjekke om en maskin er på nett		ping
Konfigurering av nettverksgrensesnitt	ifconfig
Sporer ruten til verten			traceroute


Noen litt mer avanserte kommandoer:

Hvilken Linux-versjon har du?		uname
Tilgang til andre partisjoner		mount
Formatere en disk			mkfs
Se om en disk er skadet			fsck
Liste alle prosesser			ps
Liste prosesser i en tabell		top
Avslutte en prosess			kill
Slå av maskinen	    		shutdown
Partisjonere en disk			fdisk
Vise all oppstarts-informasjon		dmesg


Utførlig oversikt over BASH-kommandoer: http://ss64.com/bash/