Talk:Main Page

From Internett og Sikkerhet
Jump to: navigation, search

Her er starten på en diskusjon knyttet til forsiden.

Bør det være flere tema på forsiden, for eksempel for å lette navigeringen?

en liten merknad...

det er lov å legge inn merknader dersom man ikke ønsker å endre i andres tekst