Gruppeoppgaver

Fra E-Læring
Hopp til: navigasjon, søk

Høstmøtet på Prinsen hotell 1. desember 2006 var i stor grad viet fjernundervisningen og hva vi gjør framover. Det ble satt ned sju grupper som jobbet med forskjellige problemstillinger. Arbeidet fra gruppene danner starten på men plan for omlegging av e-læringen for å møte større krav fra nye brukere og for å få opp rekrutteringen.

Gruppearbeidet er delt i to økter:

1. økt: Alle gruppene står fritt til å komme fram med alle mulige gode idéer. Her er det snakk om idémyldring.

2. økt: I denne delen av gruppearbeidet skal dere ta tak i idéene og forslagene dere kom fram til, samt ta hensyn til det de andre gruppene kom fram til (der det er relevant) og sy sammen en plan for hva som skal skje videre det neste halvåret for å komme ut med en forbedret fjernundervisning til høsten 2007.


Gruppe 1: Målgrupper

Deltakere: Geir Ove, Helge, Jan, Mads, Monica, Atle.

Til nå har målgruppen vår i stor grad vært enkeltstudenten. Det har vært sendt ut kurskatalog til enkeltstudenter etc. Men hva skal vi gjør i framtida? Er det fortsatt enkeltstudenten, eller er det andre målgrupper som vi skal satse på? List om forskjellige målgrupper, begrunn hvorfor det skal satses på disse målgruppene etc. Hva må vi gjøre for å nå disse målgruppene?

Referat fra Gruppe 1: Målgrupper


Gruppe 2: Hvordan skaffe flere studenter

Gr2.jpg
Deltakere: Tove, Tore, Håkon, Mildrid, Therese, Tor Atle, Arne Morten

Her er det snakk om hvordan vi rekrutterer fu-studenter. Til nå har det mye dreid seg om kurskatalogen som er sendt ut via post og som innlegg i tidsskrifter, pluss annonsering i aviser, tidsskrift og nettaviser. Finnes det andre måter å få tak i studenter på? Kan vi vise til spesielle ting ved vårt tilbud som bør fenge framtidige studenter? Er det grupper vi ikke har nådd med dagens markedsføring? Er markedet begrenset, må vi «stjele» studenter fra de andre aktørene etc? Kom fram med alle ideer dere måtte ha.

Referat fra Gruppe 2: Hvordan skaffe flere studenter


Gruppe 3: Læringsteknologi

Gr3.jpg
Deltakere: Stein, Truls, Svend Andreas, Ivar, Martin Fjeldvær

Dere kjenner alle teknologien vi har brukt så langt. I sin enkleste form har vi brukt en distribusjonsteknologi, dvs. distribusjon av lærestoff + retting av innleverte besvarelser + kanskje litt diskusjoner i fora. Men hva slags teknologi trenger vi i tillegg? Hva må vi ta i bruk for å kunne holde på studentene og for å få nye studenter? List opp mulige læringsteknologier vi kan bruke og hvorfor vi må ta disse i bruk? Finn fram til flest mulig teknologier. Ikke tenk på pedagogikken. Det skal en annen gruppe gjøre. Hva må vi gjøre rent praktisk for å kunne ta i bruke disse teknologiene? NB! LMS slik vi kjenner de i dag er ikke et viktig tema her.

Referat fra Gruppe 3: Læringsteknologi


Gruppe 4: Læringsaktiviteter, pedagogikk

Gr4.jpg
Deltakere: Bjørn Åge, Bjørn, Elisabeth, Jarle, Torstein Sørensen

Dere kjenner læringsaktivitetene vi bruker. I stor grad har det vært ren formidling, dvs. enveis kommunikasjon. Noen emner har vist vei og brukt andre metoder basert på dialog, kommunikasjon, gruppearbeid, prosjekter etc. Hva kan vi trekke med oss av erfaringer fra emnene som har forsøkt seg fram med andre metoder? Hvilke nye læringsaktiviteter kan vi trekke fram i lyset? Hva skal utgjøre kjernen av læringsaktiviteter som skal inngå i alle emner? Kan alle emner bruke samme opplegget, eller må vi differensiere (gi eksempler?) Flere undersøkelser viser at et stort flertall av studentene foretrekker en enkel form på under­visningen uten altfor mange krav. Skal vi ta hensyn til dette, eller tar disse studentene feil? Kan vi tilby et rikt og aktivt læringsmiljø til alle samtidig som de som ønsker det kan kjøre som nå, dvs kun laste ned lærestoff og sende inn besvarelser? Hva med øvingsretting, veiledning etc? Andre læringsaktiviteter som ikke baseres seg på retting av innsendte besvarelser vil kreve større veiledningsinnsats fra faglærer? Eller stemmer ikke det? Kom med forslag til hvordan dette kan gjøres uten at læreren blir nedsyltet i oppgaver.

Referat fra Gruppe 4: Læringsaktiviteter, pedagogikk


Gruppe 5: Lærestoff

Gr5.jpg
Deltakere: Kjell, Grethe, Greta, Ola Thomas, Thorleif

Til nå har lærestoffet i stor grad bestått av leksjoner, øvingsoppgaver og løsningsforslag. Gi en beskrivelse av dagens lærestoff. Hva er bra med det, og hva er ikke bra. Hva kan vi forbedre og hvordan skal vi gjøre det? Hvordan ser framtidas lærestoff ut? Hvordan bruker vi framtidas lærestoff? List opp de mulighetene dere kjenner til. Begrunn hvorfor akkurat denne formen for lærestoff må være med.

Referat fra Gruppe 5: Lærestoff


Gruppe 6: Kvalitetssikring

Gr6.jpg
Deltakere: Jostein, Tomas, Else, Tore Berg, Walter.

Hva skal kvalitetssikres? Sikre kvalitet før oppstart og underveis. Men hvordan? Sannsynligvis har vi ikke tid til omfattende og formaliserte systemer. Er det mulig å finne et selvgående og selvregulerende system, et system som også bevisstgjør oss på dette med kvalitet og som samtidig er mulig å leve med? Hva slags indikatorer på god kvalitet finnes innenfor vårt område? Altså: Det vi er ute etter er prosedyrer og indikatorer. Hvordan gjør vi arbeidet vårt slik at kvaliteten sikres kontinuerlig og uten at det oppleves som en meroppgave.

Referat fra Gruppe 6: Kvalitetssikring


Gruppe 7: Administrasjon, oppfølging etc.

Gr7.jpg
Deltakere: Ingrid, May, Siri, Øyvind, Per

Her tenkes det ikke på interne administrasjonsrutiner, men på rutiner som direkte har innvirkning på studenten. Kan vi legge om rutiner eller kan vi «jobbe smartere»

Referat fra Gruppe 7: Administrasjon, oppfølging