Bloggargumenter

Fra E-Læring
Hopp til: navigasjon, søk

AITeL har laget en egen blogg Hvorfor skrive blogg? Det er mange argumenter. Her er noen viktige momenter som står forklart i det følgende.

Delt ansvar

En eller to av oss kunne fått i oppdrag å skrive bloggen alene. Det ville tatt mye tid og blitt faglig snevert. Hvis alle bidrar, så kan ordtaket omskrives til: "mange blogginnlegg små gjør en kjempespennende fagblogg-å" (der å-en ikke hører hjemme men er tatt med for å opprettholde rim). Faglig bredde er viktig om en skal nå ut. Variasjon i skrivestil er positivt.


Stor målgruppe

Med en blogg når vi ut til nye målgrupper og dette kan ha en viktig markedsmessig betydning mhp fagpåmeldinger. Jo flere som følger med på bloggen vår, jo kraftigere kommunikasjonskanal blir dette. Vi har muligheten til å få en pangstart, fordi vi har mange hundre studenter som bør ha interesse av å følge med. Nye studenter hvert semester. Studenter som snart skal ut i arbeidslivet og dele videre med sine nye kollegaer. Leserne våre kan være alt fra studenter til nære kollegaer, fagfolk i IT-bransjen, hobbyutviklere med mer. Stadig flere bruker RSS eller liknende og leser gode blogger på fast basis på lik linje med at de leser VG.


God plass til enda en god itfaglig blogg

I Norge fins det mange privatpersoner som blogger om sine interesser, sitt arbeid, kompetanse, prosjekter o.l. De skriver ofte gode, grundige innlegg og har stor faglig respekt blant leserne. Innen IT kan nevnes dyktige fagfolk som Paul Chaffey, Eirik Solheim, Gisle Hannemyr, Andy Mulholland (i Cap Gemini) etc. Noen fagmiljøer skriver også blogg, motivert i knallsuksessen til NRK (www.nrkbeta.no). AITeL har meget stor kompetanse totalt sett, og dermed et stort potensial til å skape en av et fåtall veldig gode IT-faglige blogger i Norge.


Google belønner bloggere

Husk at bloggen er offentlig og lett kan lenkes til via e-post, Twitter, Facebook, hjemmesider og ikke minst andre blogger. Nettet kjennetegnes ved en delingskultur der gode blogginnlegg spres raskt og bredt på nettet. Andre som skriver sin egen blogg om samme tema, vil typisk lenke tilbake til originalinnlegget. Mange skriver twittermeldinger og sprer innleggene på denne måten. Alt dette belønner Google, fordi i Google-søk kommer websider med mange inn-lenker høyt opp. Blogger har mange flere innlenker enn mange noen andre nettsteder. Adressen blogg.itfag.hist.no er valgt fordi den blir et subdomene av itfag.hist.no. Bloggen hjelper oss til å få bedre googlerangering.


Lærerikt for mottakeren

Hver enkelt av oss gjør mye spennende som vi kan dele med andre gjennom lærestoff, forelesninger, veiledning, FoU-rapporter eller samtaler på lunsjrommet. Det er mye å lære av å lese fagblogger siden de ofte er av meget høy kvalitet (i motsetning til nyheter på web hvor journalister ikke har nok fagkunnskap til å gå i dybden). Du kan mye og gjennom bloggen kan du spre tanker, ideer og det du er god på, til et helt nytt publikum. Det du normalt legger ut som fagstoff, forumdiskusjoner og liknende, kan faktisk være grunnlag for et mer åpent blogginnlegg. Da kan du lenke fra it´s learning til blogginnlegget. Slike tiltak hjelper ikke bare til å få studentene engasjerte i bloggen, men bidrar også til å spre kunnskapen til andre som ikke (enda) tar fag hos oss! Her snakker vi selvsagt om å dele en liten bit i ny og ne av totalt hundrevis av faglige elementer du ellers har å rutte med, så vi gir ikke akkurat bort arvesølvet vårt med en slik åpenhet.


Lærerikt for skribenten

Det å skrive en blogg er på mange måter en prosess som involverer egenlæring og egenutvikling. Gjennom å formulere det vi brenner for må hver forfatter tenke aktivt gjennom det som skrives, og helst følge med på det andre har skrevet tidligere. Ofte oppstår det nye ideer gjennom skrivingen. Er du enig i at det kan være sunt å skrive om faglige ting i det offentlige rom?


Lærerikt for vårt eget miljø

Bloggen er en fin mulighet for å øke kjennskapen til hva vi interesserer oss for internt på AITeL. Vet du for eksempel hva HTML 5 er? Ved å lese Atle sitt innlegg får du en fin innføring i problematikken knyttet til videoformater og HTML 5.


Kommentarer har stor verdi

Bloggen er en fin arena for dialog og kommunikasjon. Engasjerte lesere vil ofte gi innspill (kommentarer). Har leseren noe på hjertet som ikke allerede står, så kan en skape merverdi ved å legge igjen en kommentar. Dette er en utrolig kraftig mulighet, siden kommentarene hektes på blogginnleggene og står for all fremtid (vi kan selvsagt slette useriøse bidrag). Selv søker jeg ofte etter ting på Google og får et blogginnlegg som treff. Innlegget er som regel interessant nok, men det er gjerne kommentarene under som gir dybdeinnsikt og utvidet forståelse. En god bloggskriver skriver innlegg på en slik måte at folk for lyst til å kommentere, gjerne ved å stille eksplisitte eller implisitte spørsmål.


Avslutningsvis

AITeL har opprettet bloggen http://blogg.itfag.hist.no, der alle ansatte oppfordres til å bidra med 1-2 faglige innlegg i semesteret. En blogg er en arena hvor en kan skrive det en vil i form av kortere eller lengre datofestede innlegg. En blogg kan skrives med eller uten mål og mening. Vi har flere mål. Merkevarebygging kan oppsummere mange av punktene, men også læring, egenutvikling og dialog. Innen IT er det noen, men ikke altfor mange gode norske fagblogger. Vi har altså et potensielt stort marked å skrive for (og med).

Her er noen argumenter for hvofor vi vil satse på å skrive en høykvalitets blogg fremover. Det fins også motargumenter, men om en skal være kritisk, så må en også spørre seg: Er det viktig for oss å fremstå med en sterk faglig profil utad? Kan bloggen i så fall være en god arena? Er det verdifullt å vite at vi når ut til mange ulike lesergrupper? Er skriveprosessen sunn eller bare et blodslit? Hvordan vil en blogg på sikt påvirke oss som fagmiljø? Kan bloggen bli en viktig kanal for å markedsføre oss som et sterkt fagmiljø? Vil bloggen kunne påvirke påmeldingen til FU-fagene våre, øke interessen for HiST som studiested eller gi oss nye samarbeidspartnere i både faglig og FoU-sammenheng?

Etter noen måneder vil AITeL evaluere effekten av bloggen. Håper du blir med på å bidra og hjelper til med å gjøre bloggen til en suksess som i tur gjør oss mer synlige utad!